Meervoudige

waardecreatie
In de stad van de toekomst

Over PM+ Van Abbe

PM+ Van Abbe staat voor een kwaliteitsgerichte manier van ontwikkelen met oog voor de leefbaarheid van het gebouw, de omgeving en de toekomst. Het toevoegen van kwaliteit aan een gebied staat voorop, een pragmatische, realistische en weloverwogen aanpak is hiervoor het middel.

PM+ Van Abbe specialiseert zich  in binnenstedelijke ontwikkelingen en vraagstukken, waar met een complexiteit van factoren rekening moet worden gehouden. De contextgerichte visie en werkwijze valt op zijn plek in dit type projecten. Of het nu gaat om een opgave voor inbreiding of herontwikkeling, PM+ Van Abbe zet zich in voor goede, afgestemde inpassing van de ontwikkeling en een toekomstbestendige inbedding in de omgeving.

PM+ Van Abbe wil bouwen aan plekken waar we, ook over 40 jaar, trots op zijn. Plekken die bijdragen aan de leefkwaliteit van de stad en antwoord geven op actuele maatschappelijke thema’s, maar tijdloos genoeg om mee te groeien de toekomst in. Wij geloven hierbij in een betrokken houding, waarbij we open staan voor dialoog en de specifieke context grondig onderzoeken.  Want, elke context biedt unieke kansen.

PM+ Van Abbe onderscheid zich zodoende met een integrale werkwijze die zich slijpt aan de praktijk. Voor een zorgvuldig gesprek met de omgeving betrekken we stakeholders en omwonenden al in vroeg stadium. Hierdoor krijgen zij de gelegenheid om input te geven op het plan, wanneer dit in het proces ook daadwerkelijk zinvol is. Met de inzichten die hieruit voortkomen blijven we onze kennis en visie continu doorontwikkelen en verfijnen.

Door een goed inzicht in de aanwezige behoeften van de gebruiker, omwonenden of wijk, laten we ons inspireren in de planvorming en kunnen we beter afstemmen op (het DNA van) het gebied.  Een investering die zich loont met een resultaat van hoogwaardige en doordachte kwaliteit en een goede relatie met betrokken partijen. Zo bewaken we de kwaliteit van ons project en borgen we het vertrouwen in een goede naam die garant staat voor meervoudige waarde.

BINNENSTEDELIJKE PROJECTONTWIKKELING

INBREIDINGSVRAAGSTUKKEN

MEERVOUDIGE WAARDECREATIE

DUURZAAMHEID

TOEKOMSTGERICHTE VISIE

TEAM

null

Joost Engelen

Projectontwikkelaar
null

Carlijn Theunissen

Manager Finance & Control
null

Reinier van Abbe

Projectontwikkelaar

CONTACT

PM+ Van Abbe B.V.
Marker (lat: 51.4341931, lng: 5.4836299)